ANDELAR - JACKPOT LÖRDAG!

Redan nu finns det sex olika andelar till lördagens jackpotomgång att köpa på vår ATG.Tillsammans sida. 20:-  80:-  105:-  105:-   235:-  535:- De stora andelarna är begränsat till max 25 andelar så det är först till kvarn som gäller där... Häng på!