"Sido lir"

V75 helgens höjdpunkt men det finns gott om gobitar runt om kring! Undertecknad har gjort en skön V5 idag lördag. Figge har V4 innan V75, Söndags Gs75 och söndags V4.. Med Figges nuvarande form skall man nog vara med på "allt" där :)