turbovinster !!

Turbovinster!!
Hygglig onsdag ! Vi satte dubbeln och fick ett gäng 6or på Dubbelturbon! 1226:- vinst! Lången satt på Tipsturbon och gav 541:- vi är på gång!