V75 Momarken

Lång upplopp och mycket norska hästar som vi inte helt lätt kan sätta in mot de svenska. Intressant omgång ieftermiddag från Momarken! Här ser ni några av våra system i butiken. Fler kommer under dagen i dag lördag och som vanligt många fler system på vår tillsammans sida.