V86 med 13 miljoner jackpot ikväll!

Årets första V86 en störtskön omgång med en rejäl pott! 13 sköna jackpot miljoner att fightas om ... Fyra olika system i butiken och vi har laddat rejält på vår tillsammans sida där du kan köpa in dig t o m 20.00 eller så längde det finns delar kvar ...