vm lottning .. 

Sverige mot Tyskland, Mexico och Sydkorea...