Analysera Travlopp

Så analyserar du Travlopp

Att analysera travlopp är en fascinerande hobby. För en kan ett lopp se hur svårt som helst ut samtidigt som loppet för en annan ser väldigt enkelt ut. Detta trots att båda ser samma information framför sig. Skillnaden individerna emellan hittas i synsättet och hur man valt att värdera all tillgänglig information.

I den här artikelserien går vi på djupet i hur travlopp kan analyseras. Vi väljer att inte skriva ”bör” då det inte finns ett rätt eller fel inom detta. Allt är situationsanpassat och situationen styr till stor del hur man väljer att värdera respektive bit av information i förhållande till annan information. När det gäller hur man tolkar informationen så finns det mer tydliga riktlinjer för vad som är mer rätt än fel. Den första delen av artikelserien väljer vi att fokusera just på frågan - Hur tolkar jag informationen i en startlista?

I den andra delen går vi in på själva analysen av loppet och löpningsförloppet och hur du i den analysen bör värdera in all information.

En sak som är helt säker är att erfarenhet och kunskap inom området leder dig till bättre analyser och, i slutändan, till fler vinster.

Analysera informationen i en startlista

En rimligt traditionell startlista i Sverige ser ut ungefär som på bilden nedan. Det finns lite olika variationer av startlistor beroende på var man tittar, men sättet som informationen visas är väldigt likt mellan de olika varianterna.

startlista

Delarna i en startlista

STARTDATUM

Hästens startdatum för de senaste loppen är en viktig faktor. En häst som haft ett längre uppehåll (riktlinje 30 dagar) är sällan i bästa möjliga form. Generellt kan man säga att ju längre uppehåll ju sämre form, även om det finns undantag till regeln. Klart minus.

En häst som startat under den senaste veckan kan vara negativt påverkad av den prestationen. Denna faktor skall inte överdrivas, men kan ej heller bortses. Om det gäller en häst som tidigare haft svårt att hålla ihop travet kan detta vara en varningssignal.

Om en häst inte kunnat starta kontinuerligt den senaste tiden så är det värt att fundera över varför så är fallet. Kanske döljer sig något i tränarens kommentarer?

Om en häst gjort 1-2 starter efter längre vila är den troligen på väg uppåt i form. Vissa hästar når formen snabbt samtidigt som andra behöver fler starter innan toppformen infinner sig.

En hästs historik kan visa perioder på året då hästen tävlat bra. Det är vanligt att den perioden upprepar sig av olika orsaker.

BANA

Vissa banor (Solvalla, Åby, Jägersro och Bergsåker) tenderar generellt att mönstra bättre och jämnare startfält än mindre banor. Det är mer prestige i en start på Solvalla än t.ex. en start på Bollnäs.

Banornas längd varierar och det gäller att framförallt ha koll på om hästen startat på en 800 meters bana. Att tävla på en 800-meters bana ger helt andra förutsättningar än en 1000-meters bana.

Upploppens längd på banorna skiljer sig, vilket gör att en häst som startat från ett dåligt spår på en bana med ett kort upplopp kan ha varit missgynnad.

Vissa banor är snabbare än andra. Det är bra att komma ihåg att ta det med sig i analysen.

LOPPNUMMER

Lopp tidigt under dagen ingår oftast inte i travdagens största spelformer. Konkurrensen i de tidiga loppen kan ha varit av enklare karaktär. Detta är inte på något sätt en fast sanning, utan mer en generell riktlinje.

KUSK

Se upp varje gång hästen körs av en ny kusk. Det kan ha påverkan på hästens prestation.

Håll speciellt koll på hästar där en toppkusk tar över hästen från en mindre framgångsrik kusk. Det kan innebära en kraftig förbättring.

Givetvis gäller även det omvända, att när en mindre framgångsrik kusk ersätter en toppkusk, så måste det ses som ett stort minus. Detta gäller framförallt i lopp med lite mer prestige där det stora flertalet kuskar är toppkuskar.

Vissa kuskar har spetskompetens i olika startmetoder, på olika typer av hästar, från olika spår, osv. Här gäller det att skaffa sig erfarenhet och läsa på så mycket som möjligt för att bygga sin egen uppfattning.

Vissa kuskar är kända för att köra på ett visst sätt. Det kan röra sig om defensivt, offensivt, passivt, släpper alltid ledningen, släpper aldrig ledningen och så vidare. Genom att läsa och följa med travet kan du snabbt bygga upp din egen bedömning av kuskarna.

PLACERING

Placering är ett resultat av flera andra faktorer och ger i sin ensamhet inte så mycket tolkningsutrymme. Det är självklart så att segrar är det man eftersträvar hos en häst men trav är inte så enkelt att efter en seger följer alltid en till.

Hästar med stor variation i placeringarna är värda att följa upp mer ingående. Det går ofta att hitta skäl, annat än slumpen, till variationerna.

En rad med många andra- och tredjeplatser kan antyda att hästen har svårt att sticka nosen först i en slutstrid.

DISTANS

Det stora flertalet hästar presterar inte lika bra över alla tre grunddistanserna (1640, 2140, 2640). Yngre hästar (3-4 åringar) går oftast bra över alla distanser, men när hästarna börjar bli 5 år visar sig ofta preferensen över en distans. Vilken distans hästen trivs bäst på går ofta att utläsa från de tidigare loppen.

Det är mer vanligt än man tror att även hästar långt in i karriären inte gjort alltför många starter på alla tre distanserna. Håll ögonen öppna på detta.

SPÅR I TIDIGARE STARTER

Att gå igenom vilka spår hästen haft i de senaste starterna kan ge värdefull information om prestationerna. Hästar som startat från dåliga spår är ofta ursäktade då de inte kunnat göra något från det dåliga läget och trots en bra avslutning inte haft möjlighet att blanda sig i toppstriden. Dessa hästar kan befinna sig i toppform utan att det syns i resultaten.

Hästar med bra resultat från bra spår men som nu har ett sämre läge bör man vara lite försiktig med. Från ett sämre läge måste hästen ofta göra mycket mer jobb själv.

TID

Tiderna är viktiga men de är långtifrån den enda faktorn att titta på. En hästs sluttid i loppen kan variera kraftigt från ett lopp till en annan utan att hästen bedöms ha gjort en bättre/sämre prestation.

Tiderna i de senaste starterna ger en indikation på en hästs form. Om tiderna ligger i linje med rekorden så är det en bra fingervisning om att hästen tävlar nära sitt max.

Hästar som endast gjort en start efter längre vila springer är i de flesta fall mogna för en bra mycket snabbare sluttid i nästa lopp.

SKOINFO

Alla ändringar från senaste starten är värda att uppmärksamma extra. Notera att en förändring inte är likställt med att hästen kommer att tävla förbättrat. Det är mer vanligt än man anar att förändringar inte slår väl ut (eller åtminstone att de inte har någon effekt). Det är värt att gå igenom hästens historik för att t.ex. se om det finns en tendens till fler galopper alternativt sämre prestationer med eller utan skor.

En häst som går barfota första gången på ett antal starter är med stor sannolikhet i bra form. Ofta har tränaren siktat in sig på det aktuella loppet och väljer då att rycka alla växlarna, vilket då innefattar att hästen går barfota runt om.

SULKYINFO

Förändringar från den senaste starten är värda att uppmärksammas även om valet av sulky inte skall överdrivas. Generellt anses endast en förändring till en amerikansk sulky ha en positiv påverkan. En sulky har en av tre benämningar, vanlig, hybrid eller amerikansk.

Det är ovanligt att man försöker tävla med amerikansk sulky i voltstart. Den är svårare att vända upp med och ökar definitivt risken för trubbel.

1:A PRIS I TIDIGARE LOPP

Förstaprisets storlek i tidigare lopp ger en indikation på hur högt anseende loppet har. En häst som startat i lopp med klart högre förstapriser än andra hästar har troligen mött hårdare motstånd i sina senaste starter.

Om förstapriserna i hästens senaste starter varit väldigt mycket lägre än i nuvarande lopp bör man ta resultatraden med försiktighet (även om den radat upp segrarna). Det finns en risk att hästen tävlat mot ”B-laget” för att nu stöta på betydligt bättre hästar.

REKORDTIDER

En hästs rekordtider (det finns flera typer av rekord) och när rekorden blivit satta säger inte allt om hästens kapacitet, men de är ändå intressanta att kasta ett öga på. Om en häst satt sitt rekord för flera år sedan så kan man vara rätt säker på att den inte längre har de tiderna i kroppen.

”Tider är inte allt” är ett vanligt talesätt inom travet. Med det menas att prestationen säger mer än själva tiden hästen gick. Det finns en hel del sanning i det, men det betyder absolut inte att tiderna inte kan användas och jämföras hästarna emellan i jakten på vinnare. Det gäller bara att sätta tiderna i sitt sammanhang.

KÖN

Ett sto som tävlar emot hingstar bör man alltid uppmärksamma extra. Det är generellt tuffare motstånd i öppna lopp än i renodlade stolopp.

Hingstar som nyligen kastrerats bör man uppmärksamma extra. En kastrerad hingst lugnar ofta ned sig och i vissa fall kan det leda till en bättre prestation på banan.

ÅLDER

Få alltför gamla hästar tävlar längre på topp. Ett bra riktmärke är hästar som är 8 eller äldre. Man kan misstänka att de inte tar i lika mycket som tidigare över upploppet samt att den generella kapaciteten minskat något med åren. Dessutom tenderar de hästarna att ha ”hittat sin klass”, dvs, de har tjänat sina pengar och stöter nu på hästar som är lika bra/bättre i stort sett i varje lopp. Då blir det rimligt att segrarna kommer mer sällan än tidigare.

En 3- eller 4-åring som tävlar mot äldre hästar bör man vara skeptisk mot. Yngre hästar har ofta inte den hårdheten som krävs för att stå emot äldre hästar.

STARTSPÅR I AKTUELLT LOPP

Startspåren är viktiga i trav. Det finns tydlig statistik som visar hur de olika spåren bör värderas. Det gäller att ha rimlig koll på den statistiken, annars riskerar man att kasta bort pengar på i stort sett omöjliga vinnare.

De bästa spåren i voltstart är 1, 3, 6 och 7. Spår 8 och uppåt startar från andra ledet. Spår 2, 4 och 5 startar i det främre ledet men har mycket mindre plats i volten än de övriga spåren.

I autostart jämnas skillnaderna mellan spåren ut en del. De bästa spåren i autostart är 1-5, men även 6 och 9 är vettiga spår. 7-8 och 10, 11 ,12 innebär ofta en resa långt bak i fältet vilket påverkar vinstchansen negativt.

STARTMETOD

Det finns två startmetoder, autostart och voltstart. Generellt har de flesta hästar inga problem med autostart men även här hittas säkerligen undantag.

Vissa hästar har svårare för att ta sig iväg felfritt i voltstart. Framförallt är spåren 2, 4 och 5 svåra spår i voltstart. Det är viktigt att kasta ett öga på hur hästen tidigare tävlat med aktuell startmetod.

TRÄNARE

Det är bra att ha insyn i en tränares styrkor och svagheter. Det kan ge dig värdefulla ledtrådar i jakten på vinnarna.

En tränares resultat går i vågor. När en formtopp nås är det vanligt att den gäller flertalet hästar i tränaren stall.

Tränarna är vana att vara med i travmedia. Alla tränare har sin egen stil i intervjuer och i hur de bedömer sin hästs chanser. Här gäller det för spelarna att skaffa erfarenhet och bygga upp den egna banken av insikter om hur tränarna uttalar sig.

Vissa tränare har sina hästar mer förberedda för tävling än andra när de börjar sin karriär, alternativt återkommer från vila. Insikt runt detta bygger man enklast upp genom att läsa mycket och göra egna noteringar om hur tränarnas hästar agerat historiskt.

STAMTAVLA

Att ha insyn i en hästs stam kan i vissa situationer vara väldigt viktigt men generellt är stam mer ett trevligt diskussionsämne än fakta som gör att du väljer att lägga eller avstå ett spel

Att ha koll på vad mamman tidigare lämnat för hästar är viktigare än att ha koll på hingsten.

Fakta om en hästs stam är viktigare i början av en hästs karriär då ett hel- eller halvsyskon som tävlat framgångsrikt ofta är ett tecken på att även deras yngre syskon har en fin karriär att se fram emot.

INSPRUNGET BELOPP

Det är vettigt att i analysen alltid kolla upp vilka hästar som sprungit in mest och minst i loppet, samt hur de (och övriga för den delen) hästar står sig när det gäller gränserna för tillägg.

En häst som sprungit in lite pengar i förhållande till övriga i loppet bör man vara försiktig med.

Det motsatta gäller likaså, att en häst som sprungit in mest i ett lopp kan vara en häst att se upp med.

PROPOSITION

Propositionen är den text som beskriver vilka hästar och under vilka förutsättningar de får ställa upp i loppet. Det är att rekommendera att man alltid läser igenom propositionen till ett lopp innan man ger sig i kast med annan information. Propositionen i sig ger inte så mycket insikter, men den ritar upp kriterierna som tränarna behövt ta ställning till innan de valde att anmäla sin häst.

Under analysen är det bra att kolla upp vilken typ av propositioner vissa hästar haft i tidigare lopp. Den informationen ger ofta en värdemätare på om hästen möter enklare eller tuffare motstånd.

KARRIÄRENS RESULTAT

Gå igenom en hästs totala karriär och bilda en uppfattning om segerprocent.

En häst som ännu inte vunnit lopp ska man alltid vara försiktig med och försöka reda ut skälen till varför segern saknas.

TILLÄGG

Tillägg är ett sätt att jämna ut loppen. Hästar som tjänat mer pengar får ”ett straff” enligt riktlinjer i propositionen.

Tillägg över 1640 är betydligt svårare att hämta ikapp än tillägg över t.ex. 2640.

Det är viktigt att uppmärksamma vilka spår hästarna på tilläggen startar ifrån.

Ett tillägg på 20 meter i tid motsvarar 0,7 sekunder i km/tid om distansen är 2140m. 1,0 sekund över 1640 och 0,5 sekunder över 2640.

Om en ovan kusk har innerspåret på en tilläggsvolt bör man kasta ett varningens finger. Endast de kuskar som kör mycket har vana av att t.ex. leda en volt (vara hästen på innerspår) från två tillägg.