1x1x6x6x6x6

Fredrik Persson

Tufft system till kvällens V64 där vi startar med två spikar 🐴💰