Publicerad onsdag, 29 maj
Nyhet
Image

Ska ersätta Stig H med miljonbelopp enligt dom i tingsrätten


Attunda Tingsrätt dömde på tisdagen att Stall Reijo Liljendahl AB ska betala Stig H. Johansson AB miljonbelopp efter en tvist mellan parterna.

Det handlar om en tvist som härrör från 2022 då Reijo Liljendahl med omedelbar verkan flyttade sina hästar då han ansåg att stallmiljön på Stig H Johanssons gård Stora Alby, där han hyrde in sig, påverkade hästarna negativt och att hästarna underpresterade.
Travronden skriver om domen på tisdagen och återger domen i Attunda Tingsrätt som ger Travtränare Stig H. Johansson AB rätt i tvistemålet:
• Stall Reijo Liljendahl AB ska till Travtränare Stig H. Johansson AB betala hyra jämte ersättning för utlägg med 29 609 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2022 till dess betalning sker.
• Stall Reijo Liljendahl AB ska till Travtränare Stig H. Johansson AB betala skadestånd med 108 700 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen dels på 60 900 kr från den 16 mars 2023, dels på 47 800 kr från den 19 juni 2023, allt till dess betalning sker.
• Stall Reijo Liljendahls AB:s genkäromål ogillas.
• Stall Reijo Liljendahl AB ska ersätta Travtränare Stig H. Johansson AB:s rättegångskostnader med 938 798 kr. På beloppet löper ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för dom till dess betalning sker.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast 18 juni 2024.

Skribent: Lars-Ove Pettersson, Kanal 75
Foto: Lars Jakobsson, TR Bild